Privacy verklaring persoonsgegevens

niet iedereen kent Eva kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u diensten afneemt en/of door het invullen van het contactformulier op de website www.nietiedereenkenteva.com.
 

persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in een daarvoor bestemde database: 

-Uw voor- en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw telefoonnummer

-Uw emailadres

-Uw btw nummer (indien van toepassing).

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor het uitvoeren van diensten zodat ik u telefonisch en / of schriftelijk (per e-mail of per post ) kan benaderen.

Daarnaast kan niet iedereen kent Eva persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit (interieur)ontwerp werkzaamheden. Uw gegevens zullen, indien er geen overeenkomst tot stand gekomen is, niet langer dan een jaar worden bewaard.
Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de statistieken maak ik gebruik van Google Analytics waarbinnen ik de statistieken anonimiseer en niet deel met andere partijen.

Ik gebruiken de e-mail adressen niet voor andere doeleinden en deel deze niet met derden. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nietiedereenkenteva@gmail,com. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

beveiliging
niet iedereen kent Eva neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door niet iedereen kent Eva verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met niet iedereen kent Eva via onderstaande gegevens:

 

Niet iedereen kent Eva

IJburglaan 1445

1087 KH Amsterdam

nietiedereenkenteva@gmail.com

  • Instagram